Борач се по природним лепотама и својој прошлости убраја у најлепша села гружанског краја. Налази се на надморској висини од 333м. Карактерише га богато културно-историјско наслеђе, погодан географски положај и разноврсност флоре и фауне. Читавим селом доминира Борачки крш (503 м) природна реткост вулканског порекла, по коме читав крај препознатљив. На врху Борачког крша се налазе остаци старог средњовековног града Борча из доба деспота Стефана Лазаревића. У подножју крша се налази црква из XИВ века и гробље из XВИИ века. Пут поред цркве води ка врху Борачког крша на коме се налази Крива плоча, најтеже доступно место на кршу. Ово место пружа јединствени поглед на гружански крај. Посебно обележје селу даје Борачка река, чиста незагађена вода која се улива у Гружанско језеро. У селу је очуван велики број старих српских кућа, а у некима од њих се може добити смештај и исхрана јер се мештани баве сеоским туризмом. Поред сеоског туризма село је погодно и за планинарење , ловни туризам, пешачење, сакупљање лековитог биља…