Гружанско језеро се налази у централном делу општине Кнић и заузима површину од 12 ха. Акумулација језера је формирана на реци Гружи. Основна намена језера јесте водоснабдевање Крагујевца па су активности на самом језеру и око њега веома ограничене. Језеро пружа изваредне могућности за развој спортско-рекреативног, излетничког, викенд, ловног и риболовног туризма, а чини изванредну допуну сеоском туризму као основном виду туризма на овом подручју.