Спортско-Рекреативни туризам

На територији општине Кнић постоје добри услови за развој спортова на води – веслање и кајак, риболова, планинарења, трекинга и бициклизма. На језеру је изграђена основна инфраструктура за потребе веслања и овај вид спорта се успешно одвија последњих десетак година на Гружанском језеру. Остварења је веома добра сарадња са Веслачким савезом Србије и Кајакашким савезом Србије . Гружанско језеро пружа веома добре могућности за спортски риболов и организовање такмчења. Спортисти и риболовци користе услуге смештаја и исхране у оквиру сеоског туризма . Трекинг је последњих година све популарнији код љубитеља боравка у природи. Овај спорт подразумева организовање вишедневних пешачких тура при чему учесници треба да препешаче од 15 до 20 км у току дана. Пешачење треба да буде организовано у природи са успутним обиласцима културноисторијских споменика, природних реткости уз одмарање на видиковцима. На територији општине Кнић веома је повољна конфигурација терена и за планинарење. Велики број планинара долази на Котленик и Гледићке планине, а веома је атрактиван и излазак Борачког крша.

Излетнички туризам

Излетнички туризам у општини Кнић има дугу традицију и успешно се организује у сарадњи са домаћинствима која су укључена у туристичкој понуди. Обухвата посету манастиру Каменац, обилазак бране у Пајсијевићу, Борачком кршу и цркве у Борчу. Постоји могућност организовања традиционалног ручка у оквиру сеоског домаћинства, а у домаћинства у Губеревцу и дегустацију ракије ’’Гружанска нит’’. За мање групе ручак може да се организује у скоро свим домаћинствима, а за групе од 30 до 50 особа ручак може да буде организован у Борчу, Губеревцу и Драгушици

Ловни туризам

На територији општине Кнић постоје одлични услови за развој ловног туризма. Ловачко удружење газдује ловиштем ‘’Гружа’’ које покрива читаву површину територије општине Кнић. Укупна површина Ловишта ‘’Гружа’’ је 40.806 ха, а ловна површина ловишта ‘’Гружа’’ је 35.000 ха И представља део површине под пољопривредним земљиштем, шумом И водом на којој је дивљач присутна. Ловиште обухвата све равничарске терене у долини реке Груже, брежуљкасте терене који су претежно под воћнацима И брдско-планинске терене под шумском вегетацијом. Претежни део ловишта је на надморској висини од 200 И 600м.н.в због чега је сврстано у брдско ловиште. Туристичка организација ‘’ Кнић ’’ је остварила добру сарадњу са Ловачким удружењем ‘’Владан Милошевић’’ из Кнића и које организације лов у комерцијалном ловишту. Последњих година страни ловци који долазе у лов у ловиште ’’ Гружа’’ све чешће одседају у сеоском туризму. Највећи број ловаца нам долази из Италије и са Кипра. На ловним теренима највише је фазана, пољске јаребице, зечева и срна. Посебно је атрактивна барска дивљач- дивља гуска и дивља пловка.