Занимљивости

Подсећање на некадашњи традиционални начин вршидбе

  • од

Парна машина са дрешом у домаћинству Радована Марјановића из Балосава, забележено 1953. године.Вршалице су се састојале од парне машине (која се ложила сламом) и дреша… Прочитај више »Подсећање на некадашњи традиционални начин вршидбе