History

Неолитски локалитет у Гривцу

  • by

Археолошко наслеђе – Остаци насеља протостарчевачке, старчевачке и винчанске културе са веома богатим покретним археолошким налазима откривени су на неолитском локалитету у Гривцу. Археолошка ископавања… Read More »Неолитски локалитет у Гривцу

Подсећање на воденице – значајно градитељско наслеђе

  • by

Ранђића воденица у Драгушици је саграђена средином 19. века. Подигнута је над једним јазом који води из Гружанске реке. Грађена је као дводелна полубрвнара, од… Read More »Подсећање на воденице – значајно градитељско наслеђе

Времеплов – пчеларник у Бечевици 1928. година

  • by

Пчеларник у Бечевици, сликан преступне 1928. године. Понешто се променило, кошнице, опрема, начин врцања меда, али као пчеле вредни гружански домаћини и лековита својства меда,… Read More »Времеплов – пчеларник у Бечевици 1928. година