Занимљивости

Подсећање на некадашњи традиционални начин вршидбе

  • by

Парна машина са дрешом у домаћинству Радована Марјановића из Балосава, забележено 1953. године.Вршалице су се састојале од парне машине (која се ложила сламом) и дреша… Read More »Подсећање на некадашњи традиционални начин вршидбе

Занатлије Кнића

  • by

Отварањем занатлијских и трговачких радњи двадесетих и тридесетих година 20. века донеле су новине у друштвеном животу варошице Кнић и подстакле да се Варошица брзо… Read More »Занатлије Кнића