Неолитски локалитет у Гривцу

  • by

Археолошко наслеђе – Остаци насеља протостарчевачке, старчевачке и винчанске културе са веома богатим покретним археолошким налазима откривени су на неолитском локалитету у Гривцу. Археолошка ископавања на овом простору вршена су од 1953. године у више наврата од стране еминентних домаћих и страних археолога.Бројни покретни налази уз остатке станишта сведоче о томе да Гривац припада групи локалитета значајних за проучавање неолита централног Балкана и југоисточне Европе и заузима значајно место у тражењу порекла неолитских култура Балканског полуострва.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *