Подсећање на некадашњи традиционални начин вршидбе

  • by

Парна машина са дрешом у домаћинству Радована Марјановића из Балосава, забележено 1953. године.
Вршалице су се састојале од парне машине (која се ложила сламом) и дреша (вршалице где се одвајало семе стрних жита).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *