Занатлије Кнића

  • by

Отварањем занатлијских и трговачких радњи двадесетих и тридесетих година 20. века донеле су новине у друштвеном животу варошице Кнић и подстакле да се Варошица брзо изграђује и развија. Занатлије и трговци из Кнића били су чувени у читавом гружанском крају.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *