Oбавештавамо Вас да је објављен јавни позив за доделу финансијских средстава у оквиру пројекта “Унапређење економског и друштвеног положаја жена у руралним подручјима Шумадијског и Колубарског округа” који се реализије у оквиру програма „Подршка руралном и регионалном развоју у Републици Србији“.

Право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају особе женског пола:
1) којима је претежна делатност производња домаће хране или/и израда производа старих заната;

2) које испуњавају један од следећих услова:

да су власници пољопривредног газдинства или
да су носиоци регистрованог пољопривредног газдинства или
да су власници регистроване предузетничке радње.
3) да живе у руралним подручјима Шумадијског и Колубарског управног округа.

Јавни позив је отворен 7. марта 2018, а крајњи рок за доставу пријава је 26. март 2018. године до 12 часова.

Документација за преузимање:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

ИЗЈАВА О СУФИНАНСИРАЊУ СРЕДСТАВА