Радионица је одржана у сеоско туристичком домаћинству Владанке Алексић из Губеревца, уз учешће представника локалних самоуправа, Туристичких организација и организација које окупљају љубитеље природе и чуваре културно историјске баштине Шумадије и Поморавља, као и Завода за заштиту споменика културе, Крагујевац.
Радионицу је организовала Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља у оквиру пројекта “ Интегрисане стратегије развоја спорог, зеленог и здравог туризма“ који финансира Европска унија у оквиру Дунавског програма транснационалне сарадње Interreg Danube.
У оквиру радионице представљени су примери добре праксе из нашег окружења: пројекат “ Планинске стазе Србије“ Удружења „Културни парк Ковионица“ и искуство сеоског туристичког домаћинства Владанке Алексић из Губеревца.