Јуче је у холу Дома културе у Книћу, одржано предавање на тему емоција и како оне свакодневно креирају наш доживљај света, наше навике, односе са људима, али и наше здравље.
Пред великим бројем посетилаца, који су испунили хол Дома културе у Книћу, Весна Лечић-Миловановић, дипломирани филозоф, запослена у Народној библиотеци у Крагујевцу, представила је традиционалну кинеску медицину. Госпођа Лечић-Миловановић је присутнима дала конкретне савете, али их и кроз активни разговор упознала са емоцијама и њиховим креирањима на околину, посматрано кроз свеукупна дешавања у косомосу. Присутни су могли да сазнају да емотивни живот појединца, може зависити од бројних фактора – наслеђених особина, здравља појединих органа, годишњег доба.
Предавање је од стране публике примљено са великим интересовањем, па је предложено да се ускоро организује ново дружење.