Учитајте одмах
  • Кнић 34240
  • turizam@knic.rs
  • Пон - Пет 07:00-15:00

Клима

Гружа се налази у југозападном делу Шумадије (висока Шумадија).

Истовремено, њен крајњи јужни део припада Западном Поморављу. Положај Груже на контакту Шумадије и Западног Поморавља, у великој мери је условио њене климатске одлике. Гружа припада зони умерено-континенталне климе. Гружу одликују осетне микроклиматске разлике, условљене морфологијом терена и висинском разликом најнижег и највишег дела проучаване територије. У котлини преовлађује континентални климат. Умерено континентални климат влада у ободном планинском појасу, изнад 600 м.н.в. Климатска обележја Груже у великој мери одређују обим, структуру и квалитет биљне производње.

box-img-1