Промотивни етно спот

Општина Кнић територијално припада подручју Груже, најживописнијем делу Шумадије. У свом саставу има укупно 36 села и заузима површину од 413км .  Друмским и железничким саобраћајем добро је повезан са свим крајевима у Србији. У централном делу општине формирано је Гружанско језеро на коме постоје веома добри услови за спортове на води (веслање и кајак) и риболов.
Постоје убедљиви подаци, да је Општина Кнић (Гружа) била насељена још у млађе камено доба. О томе говоре ископине о великом насељу у гривачком пољу поред реке Груже, као и многа оруђа од камена која се налазе у свим крајевима Кнића (Груже).
Гружа се налази у југозападном делу Шумадије (висока Шумадија). Истовремено, њен крајњи јужни део припада Западном Поморављу. Положај Груже на контакту Шумадије и Западног Поморавља, у великој мери је условио њене климатске одлике.

Манифестације

Центар за културу, туризам и спорт – Кнић

Центар за културу, туризам и спорт – Кнић је основан 10.06.2015. године уједињавањем Туристичке организације „Кнић“ и Општинске библиотеке „Др. Драгиша Витошевић“. Као правни следбеник ове две установе Центар је наставио да развија делатности културе  и туризмa.

Област културе обухвата делатности библиотеке и архиве, издавање књига, издавачку делатност, приказивање кинематографских дела, стваралачке, уметничке и остале забавне уметности

Област туризма обухвата развој, унапређење и промоцију сеоског туризма, услуге резервације, организовање сајмова и састанака и уређивање послова и допринос успешнијем пословању у области економије.

Област спорта обухвата делатност спортскиx објеката и остале спортске активности.