Центар за културу, туризам и спорт – Кнић је основан 10.06.2015. године уједињавањем Туристичке организације „Кнић“ и Општинске библиотеке „Др. Драгиша Витошевић“. Као правни следбеник ове две установе Центар је наставио да развија делатности културе  и туризма.

Област културе обухвата делатности библиотеке и архиве, издавање књига, издавачку делатност, приказивање кинематографских дела, стваралачке, уметничке и остале забавне уметности

Област туризма обухвата развој, унапређење и промоцију сеоског туризма, услуге резервације, организовање сајмова и састанака и уређивање послова и допринос успешнијем пословању у области економије.

Област спорта обухвата делатност спортскиx објеката и остале спортске активности.