Учитајте одмах
  • Кнић 34240
  • turizam@knic.rs
  • Пон - Пет 07:00-15:00

Географски положај

Општина Кнић се простире на 413km²

Општина Кнић се простире око 440° северне географске ширине и 210° источне географске дужине, на 413km². Обухвата 36 села и ограничена је општинама: Крагујевац на североистоку, Горњи Милановац на северозападу, Чачак на западу и Краљево на југу. Географски посматрано, општина Кнић има средишњи положај у јужном делу Шумадије , на прелазу од високих шумадијских планина, долином реке Груже, према западноморавској равници. Основна путна мрежа општине укључена је у мрежу путева региона Шумадије и Поморавља. Јужни део општине је добро саобраћајно повезан од северног дела – преко магистралних путева и железничке пруге, са индустријским центрима: Чачком, Крагујевцом и Краљевом. Северни део општине, је регионалном путном мрежом преко Крагујевца и Горњег Милановца укључен у шире саобраћајне системе земље. Најважнији природни потенцијал општине Кнић је пољопривредно земљиште које обухвата 2/3 територије општине и простире се на 27.127 ха од чега 99,8% припада индивидуалном сектору, тако да пољопривреда има врло значајну улогу у свеукупном развоју привреде. Пољопривреда је водећа грана како по обиму производње тако и по запослености активног (61,6% становништва се бави пољопривредном производњом).

box-img-1