О нама

Општина Кнић – прелепи део Србије који морате посетити!

Место пуно историје и природних лепота!

Општина Кнић територијално припада подручју Груже, најживописнијем делу Шумадије.

У свом саставу има укупно 36 села и заузима површину од 413km2.

Географски положај

Општина Кнић се простире око 440° северне географске ширине и 210° источне географске дужине, на 413km². Обухвата 36 села и ограничена је општинама: Крагујевац на североистоку, Горњи Милановац на северозападу, Чачак на западу и Краљево на југу. Географски посматрано, општина Кнић има средишњи положај у јужном делу Шумадије , на прелазу од високих шумадијских планина, долином реке Груже, према западноморавској равници. Основна путна мрежа општине укључена је у мрежу путева региона Шумадије и Поморавља. Јужни део општине је добро саобраћајно повезан од северног дела – преко магистралних путева и железничке пруге, са индустријским центрима: Чачком, Крагујевцом и Краљевом. Северни део општине, је регионалном путном мрежом преко Крагујевца и Горњег Милановца укључен у шире саобраћајне системе земље. Најважнији природни потенцијал општине Кнић је пољопривредно земљиште које обухвата 2/3 територије општине и простире се на 27.127 ха од чега 99,8% припада индивидуалном сектору, тако да пољопривреда има врло значајну улогу у свеукупном развоју привреде. Пољопривреда је водећа грана како по обиму производње тако и по запослености активног (61,6% становништва се бави пољопривредном производњом).

Клима

Гружа се налази у југозападном  делу Шумадије (висока Шумадија). Истовремено, њен крајњи   јужни део припада Западном Поморављу. Положај  Груже на контакту Шумадије и Западног Поморавља, у великој мери је условио   њене климатске одлике. Гружа припада зони умерено-континенталне климе. Гружу одликују   осетне микроклиматске разлике, условљене морфологијом   терена и висинском разликом најнижег и највишег дела проучаване територије. У котлини преовлађује континентални климат. Умерено континентални климат влада у ободном планинском појасу, изнад 600 м.н.в. Климатска   обележја Груже у великој мери одређују обим, структуру и квалитет биљне производње.

Становништво

Територији општине Кнић припадају 36 села. Према попису из 2011. године живи 14.237 становника. Природни прираштај износи -13,4‰, а број запослених у општини износи 1475 људи . У општини се налази 26 основних и 1 средња школа.

О нама

Општина Кнић територијално припада подручју Груже, најживописнијем делу Шумадије. У свом саставу има укупно 36 села и заузима површину од 413km2.

Контакт подаци

Друштвене мреже