Учитајте одмах
  • Кнић 34240
  • turizam@knic.rs
  • Пон - Пет 07:00-15:00
geo-polozaj

Географски положај

Општина Кнић се простире око 440° северне географске ширине и 210° источне географске дужине

klima

Клима

Гружа припада зони умерено - континенталне климе. У котлини преовлађује континентални климат.

stanovnistvo

Становништво

Територији општине Кнић припадају 36 села. Према попису из 2011. године живи 14.237 становника.

Почеци развоја туризма у општини Кнић датирају од седамдесетих година прошлог века.
Први гости који су посетили општину Кнић боравили су у сеоским домаћинствима, па
отуда и развој сеоског туризма. У том периоду основан је Туристички савез општине Кнић
који је радио до 1996. године, када је основана Туристичка организација Кнић. 2015.
године основан је „Центар за културу, туризам и спорт-Кнић, а затим делатност туризма
од 2018. године обавља Туристичка организација општине Кнић. Установе су мењале своје
називе, али делатност туризма у општини Кнић присутна је од седамдесетих година па до
данас.
Основне делатности установе су промоција и развој туризма у општини Кнић.
Кроз основне делатности, промоције и развоја туризма, Туристичка организација општине
Кнић бави се:
– израдом планова и програма развоја туризма у општини Кнић,
– сарадњом са носиоцима туристичке понуде у општини Кнић,
– промовисањем општине Кнић на домаћим и међународним сајмовима и другим
туристичким берзама,
– припремањем и израдом пропагандног и промотивног материјала,
– организацијом манифестација,
– сарадњом са осталим туристичким организацијама и другим институцијама.