Countryside tourism

Село: Драгушица

Околина: Гружанско језеро, манастир, црква…

Љубица Танасијевић

Село: Жуње

Околина: Гружанско језеро, манастир, црква…

Братислав Марковић

Село: Жуње

Околина: Гружанско језеро, манастир, црква…

Нада Јанковић

Село: Жуње

Околина: Гружанско језеро, манастир, црква…

Малина Нешковић

Село: Жуње

Околина: Гружанско језеро, историјски локалитети, манастир, црква…